wtorek, 8 listopada 2016

Co to jest Rejestr Przedsiębiorców?

Co to jest Rejestr Przedsiębiorców? Jakie firmy trzeba zarejestrować w Rejestrze Przedsiębiorców w KRS?

Co to jest Rejestr Przedsiębiorców? 

Rejestr Przedsiębiorców jest jednym z 3 rejestrów Krajowego Rejestru Sądowego i jest wymianiony jako pierwszy rejestr. Pozostałe dwa rejestry w KRS to:

 • Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • Rejestr Dłużników Niewypłacalnych
W Rejestrze Przedsiębiorców znajdziemy wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą z wyjątkiem osób fizycznych i wspólników spółek cywilnych, którzy mają obowiązek rejestrować się w CEIDG.

Jakie firmy trzeba zarejestrować w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego?

Rejestrze Przedsiębiorców zgodnie z art. 36 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym  musimy zarejestrować następujące formy prawne firm (w nawiasach podano dopuszczalne skróty), pośród których są spółki kapitałowe, spółki osobowe, spółki mieszane i pozostałe podmioty:
 • spółki akcyjne (S.A)
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o.o., sp. z o.o.)
 • spółki komandytowe (sp.k.)
 • spółki jawne (sp.j.)
 • spółki partnerskie (spółka partnerska, i partner, i partnerzy)
 • spółki komandytowo-akcyjne (S.K.A.)
 • spółki europejskie
 • przedsiębiorstwa państwowe
 • spółdzielnie
 • instytuty badawcze
 • spółdzielnie europejskie
 • spółki europejskie
 • europejskie zgrupowania instytutów gospodarczych
 • instytucje gospodarki budżetowej
 • towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych
 • towarzystwa reasekuracji wzajemnej, główne odziały zagranicznych zakładów reasekuracji
 • główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń
 • oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • przedsiębiorcy określeni w przepisach o zasadach prowadzenia na terytorium RP działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, zwane dalej „przedsiębiorcami zagranicznymi”
 • inne osoby prawne oraz podmioty wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jeżeli wykonują działalność gospodarczą, z wyjątkiem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i kolumny transportu sanitarnego
Rejestr Przedsiębiorców jest jednym z głównych źródeł informacji wykorzystywanych w Raportach Handlowych sporządzanych przez Wywiadownie gospodarcze. Więcej informacji na temat KRS znajdziesz w artykule: Krajowy Rejestr Sądowy czyli KRS - co to jest?

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Wszelkie komentarze mile widziane, pod warunkiem, że są na temat i nie są wulgarne ani obraźliwe.