poniedziałek, 7 listopada 2016

Krajowy Rejestr Sądowy czyli KRS - co to jest?

Co to jest Krajowy Rejestr Sądowy - KRS? 

W poniższym artykule znajdziesz odpowiedzi na poniższe pytania: 


 • Co to jest Krajowy Rejestr Sądowy?Czym jest KRS? 
 • Jakie 2 funkcje pełni Krajowy Rejestr Sądowy? 
 • Kto i kiedy dokonuje wpisu do KRS? 
 • Kto może przeglądać akta rejestrowe w Krajowy Rejestrze Sądowym? 
 • Od kiedy działa KRS i co było wcześniej?
 • Z jakich Rejestrów składa się KRS? 
 • Jaką rolę pełni KRS?

Co to jest Krajowy Rejestr Sądowy? Czym jest KRS?

Krajowy Rejestr Sądowy, potocznie zwany KRS, to jeden z dwóch rejestrów przedsiębiorców dostępnych w Polsce, w którym zarejestrowane są legalnie działające firmy, organizacje i inne podmioty uczestniczące w obrocie gospodarczym. Drugi rejestr firm to Centralna Ewidencji Działalności i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
W KRS mamy możliwość uzyskania informacji o wszystkich podmiotach zobowiązanych do zarejestrowania się w tym rejestrze, a więc jest to jedna z dwóch legalnych i obowiązkowych ogólnopolskich baz podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym.


Jakie 2 funkcje pełni Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)?


KRS pełni 2 funkcje:

 1. informacyjną
 2. legalizacyjną
Dzięki funkcji informacyjnej w KRS możemy znaleźć i zweryfikować wszystkie podmioty zarejestrowane w tym rejestrze, natomiast funkcja legalizacyjna zmusza wszystkie polskie podmioty uczestniczące w obrocie gospodarczym do zarejestrowania tejże działalności w KRS lub w CEIDG w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności.
W stosunku do danych ujawnionych w KRS stosuje się co do zasady domniemanie prawdziwości, to znaczy przyjmuje się, że ujawnione dane w rejestrach są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Obowiązek utrzymywania takiego stanu ciąży na podmiocie, który się zgłosił do takiego rejestru, a w sytuacji gdy dane te są niezgodne z rzeczywistością, to podmiotowi grozi z tego tytułu sankcja.

Kto i kiedy dokonuje wpisu do KRS?


Zasadniczo wpis do Krajowego Rejestru Sądowego jest dokonywany na wniosek podmiotu, który zgodnie z ustawą ma obowiązek złożenia takiego wpisu w ciągu 7 dni od daty zdarzenia.


Kto może przeglądać akta rejestrowe w Krajowy Rejestrze Sądowym?


W Krajowym Rejestrze Sądowym akta zarejestrowanych podmiotów może przeglądać każdy zainteresowany, gdyż KRS jest jawny. 
Akta podmiotów zarejestrowanych w KRS można przeglądać osobiście w czytelniach Krajowego Rejestru Sądowego mieszących się w 27 delegaturach Krajowego Rejestru Sądowego znajdujących się w 21 miastach w Polsce. Można również pobierać odpisy, wyciągi i zaświadczenia. 

Od połowy 2002 r. na stronach Ministerstwa Finansów można również wyszukać i pobrać w formie elektronicznej aktualne odpisy z Rejestrów Przedsiębiorców i Stowarzyszeń, bez potrzeby uiszczania dodatkowych opłat, tak jak ma to miejsce przy pobieraniu odpisu bezpośrednio w jednej z 27 delegatur Krajowego Rejestru Sądowego.

Od kiedy działa KRS i co było wcześniej?

Krajowy Rejestr Sądowy działa od 1 stycznia 2001 roku i został stworzony w wyniku stawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz 687). Przed KRS osoby prawne zobowiązane były rejestrować się w rejestrze handlowym (tzw. RH).

Z jakich rejestrów składa się KRS?


Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) składa się z 3 rejestrów:
 • Rejestr Przedsiębiorców
 • Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • Rejestr Dłużników Niewypłacalnych
Istotne jest, iż te 3 rejestry są od siebie całkowicie niezależne, ale może się zdarzyć sytuacja, że przedsiębiorca wpisany do Rejestru Przedsiębiorców będzie także wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, analogicznie może być na przykład ze stowarzyszeniem, które zasadniczo jest w Rejestrze Stowarzyszeń, ale może też być wpisane do Rejestru Przedsiębiorców jeśli prowadzi działalność gospodarczą,

Jaką rolę pełni KRS?

Dane pochodzące z KRS zasilają Raporty Handlowe sporządzane przez Wywiadownie Gospodarcze i są one pierwszym i podstawowym źródłem informacjo o firmie, o czym możesz przeczytać w artykule: 6 głównych źródeł informacji w raporcie handlowym o firmie. Tak więc KRS pełni rolę informacyjną i jest jednym z 2 podstawowych źródeł informacji dla firm przetwarzających te dane jakimi są wywiadownie gospodarcze. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Wszelkie komentarze mile widziane, pod warunkiem, że są na temat i nie są wulgarne ani obraźliwe.