środa, 12 października 2016

Czy w praktyce informacje są aktualne i rzetelne?

Czy w praktyce informacje w raportach handlowych o firmach są aktualne i rzetelne?

Tym razem spróbujmy odpowiedzieć na pytanie:
  • Czy informacje w raportach są aktualne i rzetelne?
Zapewne każdy z Was odpowie że jak najbardziej tak! Informacje w raportach o firmach muszą być aktualne i rzetelne bo są przygotowywane przez specjalistów w tej dziedzinie czyli przez wywiadownie gospodarcze.

Dla przekory postawię to pytanie trochę inaczej:
  • Czy w praktyce informacje w raportach handlowych o firmach są aktualne i rzetelne?
I tu zapewne część osób już nie będzie w 100% pewna swojej wcześniejszej wypowiedzi. Przeczytaj dlaczego by się tego dowiedzieć!

By móc w pełni odpowiedzieć na pytanie czy w praktyce raporty handlowe są aktualne i rzetelne musimy najpierw wiedzieć z jakich sekcji składa się raport handlowy, czyli jakie informacje są zawarte w raporcie handlowym. Uświadomienie sobie jakie informacje są zawarte w raportach handlowych pozwoli nam zastanowić się czy takie dane z założenia mogą być aktualne i rzetelne. 
Tych wszystkich, którzy tego nie wiedzą, albo chcieliby sobie tą wiedzę odświeżyć zapraszam do zapoznania się z wątkiem: Raport o firmie - Jakie informacje zawiera raport handlowy.

Kolejna kwestią, zanim odpowiemy sobie na pytanie czy w praktyce raporty handlowe są aktualne i rzetelne, którą powinniśmy wiedzieć to sposób w jaki wywiadownie gospodarcze zbierają, a wręcz można powiedzieć zdobywają informacje na temat firm. Tego typu informacja będzie również nam niezbędnie potrzebna by racjonalnie odpowiedzieć na pytanie czy w praktyce raporty o firmach są aktualne i rzetelne.
Zachęcam do zapoznania się lub odświeżenia wiedzy na temat źródeł z jakich wywiadownie gospodarcze pozyskują wiedzę o podmiotach gospodarczych, a można tego dokonać czytając wątek: 6 głównych źródeł informacji w raporcie handlowym o firmie

Każdy z Was zapewne już zapewne teraz wie jakie informacje zawiera raport handlowy i w jaki sposób wywiadownie gospodarcze te informacje pozyskują i pewnie nie jeden z Was zaczyna się już domyślać dlaczego sugeruję, że informacje w raportach handlowych nie zawsze są aktualne i rzetelne i co jest tego przyczyną
Tym, którzy tego jeszcze nie wiedzą, lub chcą się przekonać że ich tok rozumowania jest podobny do mojego spieszę z wyjaśnieniami.

DANE PODSTAWOWE (REJESTROWE) - ŁĄCZENIE DANYCH


Z wpisu 6 głównych źródeł informacji w raporcie handlowym o firmie dowiedzieliśmy się, że podstawowe dane o firmach wywiadownie gospodarcze pozyskują w sposób zautomatyzowany z KRS, CEIDG i GUS (REGON), a więc z oficjalnych źródeł jakimi są państwowe rejestry. I w tym momencie zapewne każdy z Was powie, że szansa, iż wywiadownia gospodarcza, będzie miała nieaktualne dane jest praktycznie żadna!

A ja powiem Wam dlaczego tak nie jest? 

Dane podstawowe zwane inaczej danymi rejestrowymi są pozyskiwane automatycznie, a więc prawdopodobieństwo błędu powinno być niewielkie, ale weźmy pod uwagę, że są to całkowicie oddzielne rejestry, a więc oddzielne bazy danych, które wyspecjalizowany podmiot jakim jest wywiadownia gospodarcza musi połączyć w jedną całość, co w praktyce nie zawsze jest takie proste jak by się mogło wydawać i dlatego też sporadycznie mogą się nawet w tych podstawowych danych pojawić błędy wynikające z przetwarzania i łączenia tych danych. Jest to na szczęście rzadka sytuacja, bo pracuje nad tym cały wyspecjalizowany zespół bazodanowców i informatyków, ale w praktyce możliwa!

DANE PODSTAWOWE (REJESTROWE) - CZAS


Kolejna rzecz to czas jaki wywiadownie gospodarcze potrzebują na przetworzenie tych danych. Niestety nic się nie dzieje od razu i dane nie są aktualizowane w czasie rzeczywistym, co powoduje, iż na moment sprawdzania mogą się pojawić rozbieżności pomiędzy informacjami w KRS lub CEIDG i REGON, a danymi w wywiadowni gospodarczej. Opóźnienie może sięgać nawet kilku dni, a czasami nawet dłużej. Najgorzej jest w przypadku aktualizacji danych z CEIDG. W przypadku tego rejestru aktualizacja danych może się znacznie wydłużyć, a w skrajnych przypadkach mogą być nawet wcale nie widoczne.


DANE PODSTAWOWE - KONTAKTOWE


Przyjrzyjmy się teraz jak wygląda sytuacja z danymi kontaktowymi w raporcie handlowym o firmie czyli z informacjami takimi jak:

  • telefon
  • e-mail
  • adres www
Powyższe dane w raportach handlowych mogą się pojawiać z dwóch źródeł, pierwszym z nich są rejestry państwowe: REGON i KRS lub CEIDG, drugim zaś zasoby własne wywiadowni zdobywane podczas wywiadów telefonicznych, bądź dane pochodzące ze stron internetowych.
Pierwsze źródło powinno być najbardziej aktualne, ale bardzo niewiele firm podaje takie dane do państwowych rejestrów, gdyż pola te nie są obowiązkowe, a więc wywiadownie gospodarcze dane te pozyskują ręcznie z innych źródeł i z zasobów Internetu, dlatego też bardzo często się zdarza, że danych tych w raportach jest brak, są nieaktualne, a czasami wręcz należące do innej firmy!

Do tej pory powiedzieliśmy tylko o jednej z sekcji raportu handlowego o danych podstawowych (więcej informacji na temat z jakich sekcji składa się raport handlowy można znaleźć w sekcji: Raport o firmie - jakie informacje zawiera raport handlowy), które są danymi rejestrowymi firm i które są pobierane w sposób prawie zautomatyzowany. 


DANE FINANSOWE - ROZBIEŻNOŚCI


Teraz skupmy się na innych danych dostępnych w raporcie handlowym i spróbujmy sobie odpowiedzieć czy są one aktualne i rzetelne.

Jak już wiemy z wpisu o 6 głównych źródłach informacji w raporcie handlowym szereg informacji w raporcie handlowym jest pozyskiwanych ręcznie przez pracowników wywiadowni gospodarczych czyli tzw. korespondentów. Pozyskiwane są w ten sposób wszystkie dane finansowe, czyli sprawozdania finansowe takie jak: bilans, rachunek zysków i start czy rachunek przepływów pieniężnych
I to jest właśnie kolejne wrażliwe ogniwo podczas, którego może powstać szereg przekłamań, gdyż dane te później w większości przypadków ze zdjęć są praktycznie ręcznie przepisywane do zestawień finansowych w raportach handlowych o firmach. Mimo należytej staranności i wdrożonych metod weryfikacji tych danych dochodzi czasem do rozbieżności w danych przedstawionych w raporcie handlowym w stosunku do rzeczywistości.

DANE FINANSOWE - CZAS

Ponadto pamiętajmy, że wywiadownie gospodarcze praktycznie pracują na danych historycznych, które w żaden sposób nie odzwierciedlają aktualnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Wywiadownie gospodarcze swoje raporty o firmach sporządzają na postawie rocznych sprawozdań składanych za rok ubiegły w KRS, a to oznacza iż dopiero w lipcu (czasem trochę wcześniej) każdego roku wiemy jak wyglądała sytuacja ekonomiczna i finansowa badanej firmy za rok poprzedni. A więc ciężko tu mówić o aktualności tych danych w raportach handlowych o firmach! Oczywiście nie można w tym miejscu mieć pretensji do wywiadowni gospodarczych, bo firmy mają obowiązek składać w KRS roczne sprawozdanie finansowe w terminie do końca czerwca.

Czasem zdarza się sytuacja, że wywiadownie gospodarcze posiadają dane finansowe z bieżącego okresu funkcjonowania firmy, ale są to bardzo rzadkie sytuacje i nie można ich traktować za standard, tak więc kwestię aktualności danych pozostawiam Wam drodzy czytelnicy do własnej oceny.
Jak dla mnie dane finansowe gromadzone przez wywiadownie gospodarcze nie są danymi aktualnymi, bo sytuacja finansowa firmy przez 6 miesięcy od poprzedniego sprawozdania mogła się drastycznie zmienić, ale z drugiej strony praktycznie nie ma możliwości zdobycia bardziej aktualnych danych, z wyjątkiem sytuacji gdy firma sporządza cząstkowe sprawozdania finansowe w trakcie roku i zechce je udostępnić wywiadowni gospodarczej. Prawa nie zmienimy i musimy zaakceptować tą sytuację legislacyjną! 

PODSUMOWANIE


W powyższym artykule próbowaliśmy sobie odpowiedzieć na pytanie czy w praktyce informacje zawarte w raporcie handlowym są aktualne i rzetelne i już wiemy że tak nie jest!
Dane teleadresowe czyli rejestrowe są przetwarzane przez wywiadownie gospodarcze z mniejszym lub większym opóźnieniem co oznacza, iż w KRS lub CEIDG mogą być już widoczne inne dane a w raporcie handlowym o firmie sporządzonym przez wywiadownie gospodarczą dane te nie będą jeszcze zaktualizowane. 
Dane kontaktowe są pozyskiwane ręcznie, a to sprawia, iż w tych danych może pojawić się cała masa błędów, takich jak brak danych kontaktowych, nieistniejące adresy e-mail i numery telefonów lub numery telefonów działające ale do innych podmiotów lub wręcz osób prywatnych.
Dane finansowe są również pozyskiwane ręcznie i w wyniku ich przetwarzania mogą się pojawić nieścisłości, i pamiętajmy również, że sprawozdania finansowe nie są aktualne, są wręcz historyczne, gdyż z reguły najwcześniej w lipcu pojawiają się dane za rok poprzedni co jest wynikiem ustawowych terminów obligujących firmy do sporządzania i składania sprawozdań finansowych za rok ubiegły. 

Więcej informacji na temat raportów handlowych o firmach znajdziesz w sekcji: Raport handlowy, a dotychczas możesz się zapoznać artykułami o tematyce:

Więcej informacji na temat wywiadowni gospodarczych znajdziesz w sekcji: Wywiadownia gospodarcza.

Zachęcam do komentowania powyższego wpisu i zadawania pojawiających się pytań, które się Wam nasuną drodzy Czytelnicy, a przede wszystkim zapraszam do zapisania się do newslettera, by na bieżąco otrzymywać nowe informacje dotyczące tematyki raportów o firmach i wywiadowni gospodarczych
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Wszelkie komentarze mile widziane, pod warunkiem, że są na temat i nie są wulgarne ani obraźliwe.