środa, 26 października 2016

Zakres informacji o firmie w raporcie handlowym

Zakres informacji o podmiotach gospodarczych w raporcie handlowym o firmie

Czy zakres informacji w raporcie handlowym o każdej firmie jest taki sam? Czy zakres informacji zależy od formy prawnej podmiotu gospodarczego? Od czego jeszcze zależy zakres informacji w raporcie?

Jeśli chciałbyś się dowiedzieć jakie informacje zbierają wywiadownie gospodarcze o firmach i czy o każdej firmie wiedzą tyle samo, to zapraszam do czytania....


By odpowiedzieć na wyżej postawione pytanie czy wywiadownie gospodarcze o każdej firmie wiedzą tyle samo, musimy najpierw się zastanowić czym się różnią firmy?

I nie chodzi mi tu o wielkość, kapitał, wielkość zatrudnienia, ale istotna w tym przypadku jest forma prawna prowadzonej działalności. Możemy o tym przeczytać w artykule: Rodzaje form prawnych działalności gospodarczych dostępnych w Polsce, a wiedza ta będzie nam niezbędna do zrozumienia dlaczego o niektórych podmiotach gospodarczych wywiadownie gospodarcze wiedzą więcej a o innych mniej.

Z powyższego artykułu możemy się dowiedzieć, iż w Polsce funkcjonują 2 rejestry przedsiębiorców:

  • CEIDG z osobami fizycznymi 
  • KRS z osobami (podmiotami) prawnymi
Podział ten będzie miał bardzo istotne znaczenie na zakres zbieranych informacji przez wywiadownie gospodarcze.

Kolejną istotną rzeczą wpływającą na zakres informacji o firmie w raporcie handlowym jest kwestia czy firma składa roczne sprawozdania finansowe. Więcej informacji na temat, które firmy i kiedy muszą składać sprawozdania finansowe w KRS możesz przeczytać we wpisie: Kto ma obowiązek składania rocznych sprawozdań finansowych.

Uważni czytelnicy po przeczytaniu 2 powyższych artykułów już wiedzą, że wywiadownie gospodarcze mają dużo większy zakres informacji o firmach, które mają obowiązek składania rocznych sprawozdań finansowych, a praktycznie nie mają informacji o firmach, które takiego obowiązku nie mają, ale są od tego wyjątki, które za chwilę przedstawię.

Generalizując, można przyjąć, że zakres informacji o firmie w raporcie handlowym zależy od formy prawnej, czyli o firmach wpisanych do KRS wywiadownie gospodarcze wiedzą prawie wszystko, natomiast praktycznie nic nie wiedzą o firmach wpisanych do CEIDG, z wyjątkami opisanymi poniżej. 

A teraz czas na wyjątki:

  1. Niektóre firmy z CEIDG po przekroczeniu obrotu 1,2 mln euro w przeliczeniu na złotówki (o czym wiemy z artykułu: Kto ma obowiązek składania sprawozdań finansowych) mają również obowiązek składania rocznych sprawozdań finansowych w swoim Urzędzie Skarbowym, więc z reguły nie robią problemu by takie sprawozdanie dobrowolnie udostępnić wywiadowniom gospodarczym, dzięki czemu zakres informacji o firmie w raporcie handlowym o takiej firmie jest porównywalny z firmami zarejestrowanymi w Krajowym Rejestrze Sądowym.
  2. Niektóre  z firm z CEIDG, które nie osiągają obrotu 1,2 mln euro, same dobrowolnie (choć nie mają takiego obowiązku) dzielą się z wywiadowniami gospodarczymi danymi o swojej sytuacji finansowej, dzięki czemu zakres informacji o firmie w raporcie handlowym  jest znaczny, choć można się zastanawiać nad wiarygodnością takich informacji, które są składane w formie oświadczenia.
  3. Nawet jeśli wywiadownia gospodarcza nie ma informacji finansowych o firmie z CEIDG lub firmie zarejestrowanej w KRS, to jak wiemy po przeczytaniu artykułu: 6 głównych źródeł informacji w raporcie handlowym o firmie jednym ze źródeł informacji są dane windykacyjne i dane finansowe z własnych rejestrów rekomendują limity kupieckie i określają Scoring firmy. Więcej informacji na temat sekcji Scoring i innych sekcji w raporcie o firmie możesz znaleźć w artykule: Raport o firmie - jakie informacje zawiera raport handlowy?. Informacje takie zostają uwzględnione w raporcie handlowym., dzięki czemu zakres informacji o firmie nie jest kompletny, ale i tak większy niż same dane rejestrowe.
  4. Mimo, iż podmioty gospodarcze zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym mają ustawowy obowiązek składania rocznych sprawozdań finansowych, to nie zawsze ten obowiązek wypełniają i może się zdarzyć sytuacja, iż wywiadownia gospodarcza nie zdobędzie bilansu i rachunku zysków i strat takiej firmy z KRS ani w bezpośrednim wywiadzie z tą firmą, a wtedy zakres informacji o firmie w takim raporcie handlowym będzie niewielki. 
PODSUMOWANIE


Czy zakres informacji w raporcie handlowym o każdej firmie jest taki sam? Czy zakres informacji zależy od formy prawnej podmiotu gospodarczego? Od czego jeszcze zależy zakres informacji w raporcie?


Reasumując, już teraz wiemy, że zakres informacji o podmiotach gospodarczych w raporcie handlowym o firmie jest zmienny i nie jest taki sam dla każdego podmiotu. Zakres informacjo o firmie zależy w dużej mierze od formy prawnej w jakiej dane przedsiębiorstwo jest prowadzone. Zakres informacji ten jest on inny w przypadku osób fizycznych i wspólników spółek cywilnych zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - z reguły mniejszy z wyjątkiem sytuacji opisanych powyżej - i inny w przypadku osób prawnych zarejestrowanych w rejestrze Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym - z reguły większy z wyjątkiem sytuacji opisanych powyżej. 

Więcej informacji na temat raportów handlowych znajdziesz w sekcji: Raport handlowy, a by lepiej zrozumieć powyższy artykuł warto zapoznać się z poniższymi artykułami:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Wszelkie komentarze mile widziane, pod warunkiem, że są na temat i nie są wulgarne ani obraźliwe.